| jesień – podsumowanie sezonu rajdowego 2018
Wrzesień 23, 2018
| podsumowania sezonu ciąg dalszy…
Październik 15, 2018
Zobacz wszystko

| magazynier

DISLA – renomowany, europejski producent felg aluminiowych z zakładem produkcyjnym na Ukrainie. Jeden z największych eksporterów felg w Europie wschodniej i środkowej. Standardy jakości i bezpieczeństwa oparte o najnowocześniejszy park maszynowy, zapewniają stały, wysoki poziom produkcji, poparty systemem kontroli na każdym szczeblu produkcji.

 

 MIEJSCE PRACY:

 • ŁÓDŹ

OPIS STANOWISKA:

 • bieżąca obsługa Klientów,
 • przygotowanie i przedstawianie ofert handlowych Klientom,
 • przyjmowanie materiałów dostarczonych do magazynu, ustalenie ilości przyjmowanych materiałów, czuwanie nad ich odbiorem technicznym (jakościowym), sporządzanie prawidłowej dokumentacji na podstawie sprawdzonych dowodów dostawy i podpisywanie dowodów przyjęcia
 • przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzone materiały i pomieszczenia magazynowe na podstawie spisu inwentaryzacyjnego i protokołu zdawczo – odbiorczego
 • rozmieszczenie i ułożenie przyjętych materiałów w magazynie, zabezpieczenie ich przed ubytkami, zniszczeniem i kradzieżą
 • stosowanie odpowiednich zabiegów konserwacyjnych, utrzymywanie porządku i czystości w magazynie
 • wydawanie materiałów na podstawie prawidłowych, sprawdzonych dokumentów rozchodowych
 • prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ewidencji ruchu i stanów zapasów (ilościowej ewidencji magazynowej) oraz innych wymaganych ewidencji, rejestrów, wykazów, sprawozdań
 • przestrzeganie zasad obiegu dokumentacji i porządku w przechowywaniu dokumentów magazynowych
 • kontrolowanie zgodności rzeczywistego stanu zapasów ze stanem ewidencyjnym
 • rozliczanie się z powierzonego majątku na podstawie inwentaryzacji.
 • współpraca z innymi działami firmy – produkcja,
 • dbanie o prawidłową komunikację między firmą a Klientami,
 • przygotowywanie raportów i zestawień, sporządzanie dokumentów handlowych,

 

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • komunikatywność, umiejętność szybkiego uczenia się, samodzielność i skuteczność w działaniu,
 • praktyczna znajomość aplikacji MS Office.